Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie
Welkom bij de sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

De sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie (KKGT) is onderdeel van de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML, www.skml.nl). Ons doel is het bevorderen van de kwaliteit van de klinische geneesmiddelanalyse, de klinische toxicologie en de analyse van andere lichaamsvreemde stoffen in laboratoria, deel uitmakend van de gezondheidszorg. Tot deze gebieden worden ook gerekend de interpretatie van de analyseresultaten en de daaruit voortvloeiende klinische adviezen.

De KKGT tracht dit doel te bereiken door middel van het bereiden en versturen van monsters gespiket met geneesmiddel(len) die door de deelnemende laboratoria worden geanalyseerd en gerapporteerd. De resultaten worden statistisch geëvalueerd en gerapporteerd aan de deelnemende laboratoria. Daarnaast stelt de KKGT controlematerialen met bekende concentraties ter beschikking waarmee de eigen standaarden kunnen worden gecontroleerd.

Bestellen van controlesera kan via de webshop van de skml (www.skml.nl).

Voor de waarden van het controleserum, download CONTROLESERUM 2021

Voor het verzendschema zie website SKML (www.skml.nl)

We mogen terugkijken op een mooi webinar. Interesse om dit terug te kijken? Er is een opname gemaakt. Meer info: info@kkgt.nl

 

Concentraties testen

Bekijken…

Back to Top