Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Antituberculose middelen.

Dit programma is evenals het Anti-HIV middelen programma en Antischimmel programma een internationaal programma wat niet synchroon loopt met de andere programma’s. Dit programma omvat één zending per jaar, die 2 rondes met elk 2 monsters à 1 ml bevat. Bij 1 ronde wordt een casus meegezonden, waar een doseeradvies wordt gevraagd.
In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.

Componenten
Ethambutol
Isoniazide
Levofloxacine
Linezolid
Moxifloxacine
Pyrazinamide
Rifampicine

Prijzen controlesera zie Downloads. Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Matrix: humaan serum.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top