Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Antituberculose middelen.

Dit programma is evenals het Anti-HIV middelen programma en Antischimmel programma een internationaal programma wat niet synchroon loopt met de andere programma’s. Dit programma omvat één zending per jaar, die 2 rondes met elk 2 monsters à 1 ml bevat. Bij 1 ronde wordt een casus meegezonden, waar een doseeradvies wordt gevraagd.
In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.

Componenten
Ethambutol
Isoniazide
Levofloxacine
Linezolid
Moxifloxacine
Pyrazinamide
Rifampicine

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Matrix: humaan serum.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top