Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Anti-epileptica vrije conc..

Het programma omvat 4 testen à 2 ml per jaar. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.

Componenten
Fenytoïne
Fenytoïne vrije concentratie
Valproïnezuur
Valproïnezuur vrije concentratie

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Matrix: gevriesdroogd humaan serum

* Voor fenytoïne- en valproïnezuur vrije concentratie zal de concentratie berekend worden op consensus.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top