Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Anti-epileptica.

Het programma omvat 4 testen à 2 ml per jaar. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.

Daarnaast is controleserum verkrijgbaar met dezelfde componenten, de streefconcentraties van het controleserum zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Componenten Streefconcentraties controleserum
Carbamazepine 8 mg/l
10,11-epox-CBZ 2 mg/l
Ethosuximide 70 mg/l
Fenobarbital 30 mg/l
Fenytoïne 15 mg/l
Lamotrigine 8  mg/l
Levetiracetam 15 mg/l
Monohydroxycarbazepine 20 mg/l
Valproïnezuur 70 mg/l

Controlesera kunnen uitsluitend besteld worden via de webshop van de SKML (www.skml.nl).

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Matrix: gevriesdroogd humaan serum

Voor de resultaten van de testen van dit programma en de waarden van het controleserum kunt u terecht bij concentratie testen en controles.

Disclaimer: De KKGT wil met nadruk stellen dat controleserum géén referentiemateriaal is. Het materiaal is bedoeld om de eigen analysemethode te controleren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een eigen standaard. De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen standaarden controleert.

 

Back to Top