Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Biologicals.

Het programma omvat 4 testen à 1 ml per jaar. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen en ook de antistoffen.

Componenten
Adalimumab
Infliximab

Prijzen: zie www.skml.nl

 

Matrix: gevriesdroogd humaan serum

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top