Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Orale oncolytica.

Het programma omvat 4 testen à 1 ml per jaar. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.

Componenten
Imatinib
Endoxifen
Pazobanib

Prijzen: zie www.skml.nl

Matrix: gevriesdroogd kalfsserum

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

 

 

Back to Top