Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Anti-HIV middelen.

Dit programma is een internationaal programma wat niet synchroon loopt met de andere programma’s.
Het programma omvat één zending per jaar, die 4 rondes met elk 1 monster Anti-HIV middelen I en Anti-HIV middelen II à 3 ml bevat. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen. Bij 1 ronde wordt een casus meegezonden, waar een doseeradvies wordt gevraagd.
Daarnaast zijn controlesera (à 2,5 ml) verkrijgbaar met dezelfde componenten, de streefconcentraties van het controleserum zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Componenten Streefconcentraties controleserum
Anti-HIV middelen I
Atazanavir 1 mg/l
Darunavir 5 mg/l
Dolutegravir 1.5 mg/l
Elvitegravir 1 mg/l
Lopinavir 7 mg/l
Rilpivirine 0,3 mg/l
Ritonavir 5 mg/l
Saquinavir 1,5 mg/l
Anti-HIV middelen II
Amprenavir 2 mg/l
Efavirenz 2,5 mg/l
Etravirine 1 mg/l
Nevirapine 4 mg/l
Raltegravir 2 mg/l
Tipranavir 15 mg/l

Controlesera kunnen uitsluitend besteld worden via de webshop van de SKML (www.skml.nl).

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Matrix: gevriesdroogd  humaan serum.

Voor de resultaten van de testen van dit programma en de waarden van het controleserum kunt u terecht bij concentratie testen en controles.

Disclaimer: De KKGT wil met nadruk stellen dat controleserum géén referentiemateriaal is. Het materiaal is bedoeld om de eigen analysemethode te controleren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een eigen standaard. De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen standaarden controleert.

Back to Top