Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Drugs of abuse.

Het programma omvat viermaal per jaar een zending van 2 urinemonsters waarbij de aan/afwezigheid van de volgende componenten moet worden getoetst: amfetamines, opiaten, cannabinoïden, cocaïne, benzodiazepinen, ethanol, methadon, barbituraten en andere substanties die misbruikt kunnen worden, zoals GHB.
De matrix is urine afkomstig van gezonde vrijwilligers. Soms kan de matrix afkomstig zijn van een patiënt.

Vanaf 2017 worden paracetamol en tricyclische antidepressiva opgenomen in het programma.

Prijzen controlesera zie Downloads. Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top