Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Antimicrobiële middelen.

Het programma omvat 4×2 testen à 1 ml per jaar. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.
Daarnaast is controleserum verkrijgbaar met dezelfde componenten, de streefconcentraties van het controleserum zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Componenten Streefconcentraties controleserum
amikacine 10 mg/l
gentamicine 5 mg/l
methotrexaat 1 µmol/l
tobramycine 5 mg/l
vancomycine 15 mg/l

Prijzen controlesera zie Downloads. Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Matrix: gevriesdroogd humaan serum

Voor de resultaten van de testen van dit programma en de waarden van het controleserum kunt u terecht bij concentratie testen en controles.

De gentamicine dient gecorrigeerd te worden op het controleserum, omdat gentamicine een mengsel van stoffen is. Per ronde wordt standaard één flacon controleserum meegeleverd, zodat u deze correctie kunt uitvoeren.
Vanaf 2017 wordt bij ronde 1 bij gentamicine, bij ronde 2 bij tobramycine, bij ronde 3 bij vancomycine en bij ronde 4 bij amikacine  een doseeradvies gevraagd aan de hand van een casus en de gevonden spiegels.

Disclaimer: De KKGT wil met nadruk stellen dat controleserum géén referentiemateriaal is. Het materiaal is bedoeld om de eigen analysemethode te controleren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een eigen standaard. De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen standaarden controleert.

 

Back to Top