Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Benzodiazepinen.

Het programma omvat 4 testen à 3 ml per jaar. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.
Daarnaast is controleserum verkrijgbaar met dezelfde componenten, de streefconcentraties van het controleserum zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 

Componenten Streefconcentraties controleserum
Benzodiazepines I
Clobazam 250 µg/l
Desmethylclobazam 2500 µg/l
Clonazepam 40 µg/l
Midazolam 150 μg/l
Hydroxymidazolam 100 μg/l
Benzodiazepines II
Diazepam 350 µg/l
Desmethyldiazepam 200 µg/l
Temazepam 100 µg/l
Oxazepam 500 μg/l

Controlesera kunnen uitsluitend besteld worden via de webshop van de SKML (www.skml.nl).

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Matrix: gevriesdroogd kalfsserum

Voor de resultaten van de testen van dit programma en de waarden van het controleserum kunt u terecht bij concentratie testen en controles.

Disclaimer: De KKGT wil met nadruk stellen dat controleserum géén referentiemateriaal is. Het materiaal is bedoeld om de eigen analysemethode te controleren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een eigen standaard. De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen standaarden controleert.

Back to Top