Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Cardiaca.

Het programma omvat 4 testen à 3 ml per jaar. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.
Daarnaast is controleserum verkrijgbaar met dezelfde componenten, de streefconcentraties van het controleserum zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Componenten Streefconcentraties controleserum*
Amiodaron 1.5 mg/l
Desethylamiodaron 1.5 mg/l
Coffeïne 12 mg/l
Digoxine 1.0 mg/l
Flecaïnide 0.5 mg/l
Theofylline 12 mg/l

Controlesera kunnen uitsluitend besteld worden via de webshop van de SKML (www.skml.nl).

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Matrix: gevriesdroogd kalfsserum

* Voor amiodaron en desethylamiodaron zal de concentratie van het controleserum gelijk zijn aan de consensuswaarde van ronde 1.

Voor de resultaten van de testen van dit programma en de waarden van het controleserum kunt u terecht bij concentratie testen en controles.

Disclaimer: De KKGT wil met nadruk stellen dat controleserum géén referentiemateriaal is. Het materiaal is bedoeld om de eigen analysemethode te controleren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een eigen standaard. De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen standaarden controleert.

Back to Top