Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Pijnstillers.

Het programma omvat 4 testen à 3 ml per jaar. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.
Daarnaast is controleserum verkrijgbaar met dezelfde componenten, de streefconcentraties van het controleserum zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Componenten Streefconcentaties controleserum
Ibuprofen 100 mg/l
Paracetamol 100 mg/l
Salicylzuur 200 mg/l

Prijzen controlesera zie Downloads. Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Matrix: gevriesdroogd kalfsserum

Voor de resultaten van de testen van dit programma en de waarden van het controleserum kunt u terecht bij concentratie testen en controles.

Disclaimer: De KKGT wil met nadruk stellen dat controleserum géén referentiemateriaal is. Het materiaal is bedoeld om de eigen analysemethode te controleren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een eigen standaard. De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen standaarden controleert.

Back to Top