Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Psychofarmaca.

Het programma omvat 4 testen à 3 ml per jaar. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.
Daarnaast zijn controlesera verkrijgbaar met dezelfde componenten, de streefconcentraties van het controleserum zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Componenten Streefconcentaties controleserum
Psychofarmaca I
Amitriptyline 100 µg/l
Nortriptyline 100 µg/l
Clozapine 500 µg/l
Psychofarmaca II
Clomipramine 150 µg/l
Desmethylclomipramine 150 µg/l
Imipramine 150 µg/l
Desipramine 150 µg/l
Lithium 0,8 mmol/l
Zuclopentixol  10 µg/l
Psychofarmaca III
Fluoxetine 300 µg/l
Desmethylfluoxetine 350 µg/l
Fluvoxamine 150 µg/l
Mirtazapine  75 µg/l
Desmethylmirtazapine  75 µg/l
Paroxetine  45 µg/l
Quetiapine 250 µg/l
Psychofarmaca IV
Aripiprazol 200 µg/l
Citalopram  90 µg/l
Desmethylcitalopram  35 µg/l
Olanzapine  30 µg/l
Risperidon  15 µg/l
Hydroxyrisperidon  35 µg/l
Psychofarmaca V
Haloperidol    8 µg/l
Sertraline  60 µg/l
Desmethylsertraline 125 µg/l
Venlafaxine  60 µg/l
Desmethylvenlafaxine 200 µg/l

Controlesera kunnen uitsluitend besteld worden via de webshop van de SKML (www.skml.nl).

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Matrix: gevriesdroogd kalfsserum

Voor de resultaten van de testen van dit programma en de waarden van het controleserum kunt u terecht bij concentratie testen en controles.

Disclaimer: De KKGT wil met nadruk stellen dat controleserum géén referentiemateriaal is. Het materiaal is bedoeld om de eigen analysemethode te controleren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een eigen standaard. De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen standaarden controleert.

Back to Top