Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Antivirale middelen.

Dit programma is evenals het Anti-HIV middelen programma en het Antischimmel programma een internationaal programma wat niet synchroon loopt met de andere programma’s. Dit programma omvat één zending per jaar, die 2 rondes met elk 2 monsters à 3 ml bevat. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.

Componenten
Aciclovir
Ganciclovir
Ribavirine

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top