Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Diversen.

Het programma omvat viermaal per jaar een zending van 2 testen à 3 ml met wisselende componenten. De matrix is afhankelijk van de componenten.

Componenten
2018.1A Flucloxacilline
2018.1B Imatinib + desmethylimitanib
2018.2A Infliximab + adalimumab
2018.2B  Meropenem
2018.3A  Betablokkers: Metoprolol, atenolol, sotalol en propranolol
2018.3B  Flupentixol + pipamperon
2018.4A  Coumarines: acenocoumarol, fenprocoumon en warfarine
2018.4B  Bupropion + OH-bupropion

Prijzen controlesera zie Downloads. Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top