Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Diversen.

Het programma omvat viermaal per jaar een zending van 2 testen à 3 ml met wisselende componenten. De matrix is afhankelijk van de componenten.

Componenten
2017.1A Topiramaat
2017.1B Flucloxacilline
2017.2A Penfluridol
2017.2B Imatinib + desmethylimitanib
2017.3A Infliximab
2017.3B Laxantia
2017.4A Amoxicilline
2017.4B Sulfamethoxazol en trimethoprim

Prijzen controlesera zie Downloads. Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top