Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Diversen.

Het programma omvat viermaal per jaar een zending van 2 testen à 3 ml met wisselende componenten. De matrix is afhankelijk van de componenten.

Componenten 2020
2020.1A Metroprolol + sotalol
2020.1B Warfarine + fenprocoumon
2020.2A Metformine
2020.2B Diuretica
2020.3A Meropenem
2020.3B Propranolol + atenolol
2020.4A Glibencamide + tolbutamide
2020.4B Acenocoumarol
Componenten 2019
2019.1A Penfluridol
2019.1B Topiramaat en Gabapentine
2019.2A Flupentixol
2019.2B Tranylcypromine
2019.3A Pimozide
2019.3B Moclobemide
2019.4A Pipamperon
2019.4B Bupropion + OH-Bupropion

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top