Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Diversen.

Het programma omvat viermaal per jaar een zending van 2 testen à 3 ml met wisselende componenten. De matrix is afhankelijk van de componenten.

Componenten
2019.1A Penfluridol
2019.1B Topiramaat en Gabapentine
2019.2A Flupentixol
2019.2B Tranylcypromine
2019.3A Pimozide
2019.3B Moclobemide
2019.4A Pipamperon
2019.4B Bupropion + OH-Bupropion

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top