Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Toxicologie.

Het programma omvat vier- of vijfmaal per jaar 1 test à 3 ml  met telkens wisselende (genees)middelen voorzien van een toxicologische casus. Van de deelnemer wordt verwacht dat er toxicologisch onderzoek wordt uitgevoerd en tevens een behandeladvies wordt gegeven. Soms wordt een cito-test verstuurd waarvan de resultaten dezelfde dag nog moeten worden gerapporteerd. De matrix is gevriesdroogd kalfsserum of vloeibaar kalfsserum.

Prijzen programma’s zie www.skml.nl.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top