Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Antimicrobiële middelen II.

Het programma omvat 2 testen à 1 ml per jaar. In de monsters zijn onderstaande componenten opgenomen.

Componenten
Ceftazidim
Ciprofloxacin
Flucloxacillin
Piperacillin
Tazobactam
Sulfamethoxazole
N-acetylsulfamethoxazole
Trimethoprim

Prijzen: zie www.skml.nl

Matrix: vloeibaar EDTA plasma.

Voor de resultaten van de testen van dit programma kunt u terecht bij concentratie testen.

Back to Top