Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Afkapwaarden “Drugs of Abuse”.

Bron: Expertgroep Drugs-of-Abuse

CREATININE

Het creatinine-gehalte van het urinemonster dient groter of gelijk te zijn aan 2 mmol/L. Bij een waarde kleiner dan 2 mmol/L en een negatieve uitslag van het betreffende ‘drug’-onderzoek heeft het urinemonster geen informatieve waarde voor het betreffende onderzoek.

STOFGROEPONDERZOEK (SCREENING): drugshulpverlening

drug calibrator afkapwaarde bevestigingsonderzoek bij positief1
opiaten morfine 300 µg/L op verzoek
cannabinoïden THC-COOH2  50 µg/L op verzoek
cocaïne benzoylecgonine 300 µg/L op verzoek
amfetaminen3 1000 µg/L op verzoek
methadon d,l-methadon 300 µg/L op verzoek
benzodiazepinen4 200 µg/L op verzoek
barbituraten secobarbital 200 µg/L op verzoek

STOFGROEPONDERZOEK (SCREENING): Work Place Drug Testing (WPDT)

drug calibrator afkapwaarde bevestigingsonderzoek bij positief1
opiaten morfine 300 µg/L altijd
cannabinoïden THC-COOH2 50 µg/L altijd
cocaïne benzoylecgonine 300 µg/L altijd
amfetaminen3 1000 µg/L altijd
methadon d,l-methadon 300 µg/L altijd
benzodiazepinen4 200 µg/L altijd
barbituraten secobarbital 200 µg/L altijd

STOFGROEPONDERZOEK (SCREENING): Penitentiaire Inrichtingen

drug calibrator afkapwaarde bevestigingsonderzoek bij positief1
opiaten morfine 300 µg/L op verzoek
cannabinoïden THC-COOH2 50 µg/L op verzoek
cocaïne benzoylecgonine 300 µg/L op verzoek
amfetaminen3 1000 µg/L op verzoek
methadon d,l-methadon 300 µg/L op verzoek
benzodiazepinen4 200 µg/L op verzoek
barbituraten secobarbital 200 µg/L op verzoek

1 Bevestigingsonderzoek dient te geschieden met een op een ander analytisch chemisch principe berustende techniek.

2 THC-COOH: 11-nor-D 9-THC-9-COOH

3 Het onderzoek wordt door verschillende geneesmiddelen en endogene/exogene aminen verstoord.

4 Bij voorkeur na deglucuronideren

 

Januari 2005

Back to Top