Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Overzicht van onderzochte componenten.

De bespreking van de casus en de analysemethoden is steeds overgenomen van de oorspronkelijke uitgevoerde test. Bedenkt u hierbij dat opmerkingen over analysemethoden en behandelingsadviezen inmiddels verouderd kunnen zijn.

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Acenocoumarol toxicologie 2017
Aceton
alkohol toxicologie 2012 toxicologie 2014
aldicarb
amantadine
amfetamine
amiodaron + M
amitriptyline toxicologie 2013 toxicologie 2016
amobarbital
APC/aspirine
Baclofen toxicologie 2012 toxicologie 2015 toxicologie 2017
barbital
benzoylecgonine
biperideen
boorzuur
brallobarbital
bromazepam
bromide
bromural
bupivacaïne
butalbital
butobarbital
Carbamazepine
carbromal
chloordiazepoxide
chloorprotixeen
chloralhydraat
chloroquine
cimetidine + M
citalopram toxicologie 2012 toxicologie 2014
clobazam
clomipramine + M
clonazepam
clozapine + M toxicologie 2016  toxicologie 2019
cocaïne toxicologie 2014
codeïne
coffeïne toxicologie 2011
cotinine
cresol
cyanide
 cyclobarbital
 cyclizine
 Dapson toxicologie 2012
 desalkylflurazepam
 desmethyldiazepam toxicologie 2017
 dextropropox + M
 diazepam toxicologie 2017
 diethyleenglycol
 difenhydramine
 digoxine toxicologie 2015 toxicologie 2017
 diltiazem
 dosulepine + M
 Ethyleenglycol  toxicologie 2018
 efavirenz
 Fenfluramine
 fenobarbital
 fenol
 fenylbutazon
 fenytoïne toxicologie 2011
 flecaïnide
 flunitrazepam + M
 fluoxetine + M
 flurazepam
 fluvoxamine
 furosemide toxicologie 2011
 GHB toxicologie 2016  toxicologie 2019
 glimepiride
 gluthetimide
 Haloperidol toxicologie 2017
 heptabarbital
 heptobarbital
 hexapropymaat
 hydrokinidine
 hydroxychloroquine toxicologie 2013
 hydroxyzine
 Ibuprofen toxicologie 2011 toxicologie 2012
 isopropanol
 Ketamine
 kinidine
 koolmonoxide
 kwik
 Lamotrigine
 lasix
 levomepromazine
 lidocaïne
 lithium toxicologie 2018
 lorazepam toxicologie 2013
 lormetazepam
 Maprotiline
 meprobamaat
 mesuximide
 metformine toxicologie 2012 toxicologie 2015  toxicologie 2019
 methadon toxicologie 2014 toxicologie 2017
 methanol
 methaqualon
methotrexaat  toxicologie 2018
 metoprolol
 MDMA,MDA toxicologie 2011
 midazolam
 moclobemide
 moduretic
 morfine
 Naproxen
 nitrazepam
 nortriptyline toxicologie 2016 toxicologie 2018
 Olanzapine
 orfenadrine + M
 oxazepam toxicologie 2011 toxicologie 2013 toxicologie 2017
 oxcarbazepine + M
 oxycodon
 oxyfenbutazon
 Papaverine
 paracetamol toxicologie 2013 toxicologie 2018
 paraldehyde
 paraquat
 parathion
 paroxetine
 pentazocine
 pentobarbital
 periciazine
 pethidine
 pimozide
 pipamperon toxicologie 2015
 pregabaline toxicologie 2013 toxicologie 2015
 procyclidine
 promethazine
 propranolol
 propyfenazon
 Quetiapine toxicologie 2014 toxicologie 2017  toxicologie 2019
 Ranitidine
 risperidon + M
 Salicylzuur toxicologie 2011
 secobarbital
 sertraline toxicologie 2011
 sotalol toxicologie 2011 toxicologie 2015
 strychnine
 Temazepam toxicologie 2017
 tetracycline
 thallium
 theofylline
 thiocyanaat
 thiopental
 thioridazine
 tofenacine
 tolbutamide
 tramadol toxicologie 2012  toxicologie 2016
 tranylcypromine toxicologie 2013
 trazodon
 triamtereen
 trichloorethanol toxicologie 2011
 trimipramine
 Valnoctamide
 valproïnezuur
 venlafaxine + M toxicologie 2013  toxicologie 2019
 verapamil + M toxicologie 2014
 vinylbarbital
 Warfarine
 Zopiclon
 zuclopentixol
Back to Top