Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

Overige controlesera.

Componenten Streefconcentraties controleserum
Ethanol 1,5 g/l
GHB 0,5 g/l
Ketamine 1 mg/l

Controlesera kunnen uitsluitend besteld worden via de webshop van de SKML (www.skml.nl).

Matrix: urine, geconserveerd met 0,1 % natriumazide

Voor de waarden van het controleserum kunt u terecht bij Downloads.

Disclaimer: De KKGT wil met nadruk stellen dat controleserum géén referentiemateriaal is. Het materiaal is bedoeld om de eigen analysemethode te controleren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een eigen standaard. De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen standaarden controleert.

Back to Top