Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

FAQ.

Meest gestelde vragen aan de KKGT

Waarom zijn de prijzen van de controlesera van 2017 gelijk gebleven aan die van 2016 terwijl het volume verminderd is van 5 ml naar 3 ml?

De KKGT maakt naast de testmonsters ook controlesera. De controlesera zijn een serviceproduct en deze kunt u gebruiken als een controle op uw analytische uitslagen. Controlesera worden op dezelfde wijze gemaakt als de testsera, zuivere stof(fen) worden ingewogen en we geven een theoretisch gehalte mee. De controlesera zijn niet bedoeld als calibrator.
De KKGT is overgegaan naar een nieuwe vriesdroger. Deze vriesdroger is kleiner dan de oude vriesdroger en om toch veel flacons tegelijk te kunnen vriesdrogen is het volume van de flacons verkleind. Dat betekent dat de controlesera net als de testmonsters een kleiner volume hebben. De prijs van de controlesera wordt grotendeels bepaald door de proceskosten en ligt zelfs onder de kostprijs. Bij het overgaan naar de nieuwe vriesdroger is dan ook besloten om de prijs van de controlesera niet aan te passen.

Het Bestuur

Mag iedereen controlesera bestellen?

Nee. Controleserum is een serviceproduct en alleen deelnemers aan een programma mogen deze bestellen.

Ik heb geen uitslagformulier om resultaten te kunnen rapporteren, hoe moet ik mijn resultaten rapporteren?

Een uitslagformulier kunt u vinden op deze website (onder ‘uitslagformulieren’), wanneer hier geen uitslagformulier staat voor het programma waarvoor u resultaten wil rapporteren wordt het programma met QBase verwerkt. U kunt uw resultaten daar invoeren.

Ik heb geen inlogcodes voor QBase/ik ben mijn inlogcodes kwijt?

U kunt contact opnemen met de SKML. Zij zullen u inlogcodes verstrekken. Meer informatie over installatie en gebruik van QBase kunt u vinden op www.skml.nl

Ik wil een resultaat invoeren in QBase maar in het resultatenscherm kan ik voor deze component geen resultaat kwijt

Voordat u resultaten kunt invoeren moet u per bepaling een analysemethode definiëren. U kunt deze methode definiëren in het instellingenscherm.

Wel/niet corrigeren op controleserum van de KKGT?

Disclaimer: Nogmaals wil de KKGT met nadruk stellen dat controleserum géén referentiemateriaal is. Het materiaal is bedoeld om de eigen analysemethode te controleren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een eigen standaard. De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen standaarden controleert.
Corrigeren op controleserum is nodig bij de gentamicine en vancomycine bepalingen, aangezien dit mengsels van stoffen zijn.

U heeft een andere vraag?

Mail uw vraag naar info@kkgt.nl

Back to Top