Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelanalyse en Toxicologie

FAQ.

Meest gestelde vragen aan de KKGT

Mag iedereen controlesera bestellen?

Nee. Controleserum is een serviceproduct en alleen deelnemers aan een programma mogen deze bestellen.

Ik heb geen uitslagformulier om resultaten te kunnen rapporteren, hoe moet ik mijn resultaten rapporteren?

Een uitslagformulier kunt u vinden op deze website (onder ‘uitslagformulieren’), wanneer hier geen uitslagformulier staat voor het programma waarvoor u resultaten wil rapporteren wordt het programma met QBase verwerkt. U kunt uw resultaten daar invoeren.

Ik heb geen inlogcodes voor QBase/ik ben mijn inlogcodes kwijt?

U kunt contact opnemen met de SKML. Zij zullen u inlogcodes verstrekken. Meer informatie over installatie en gebruik van QBase kunt u vinden op www.skml.nl

Ik wil een resultaat invoeren in QBase maar in het resultatenscherm kan ik voor deze component geen resultaat kwijt

Voordat u resultaten kunt invoeren moet u per bepaling een analysemethode definiëren. U kunt deze methode definiëren in het instellingenscherm.

Wel/niet corrigeren op controleserum van de KKGT?

Disclaimer: Nogmaals wil de KKGT met nadruk stellen dat controleserum géén referentiemateriaal is. Het materiaal is bedoeld om de eigen analysemethode te controleren. Het is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een eigen standaard. De juiste gang van zaken is dat u het controleserum op uw eigen standaarden controleert.
Corrigeren op controleserum is nodig bij de gentamicine en vancomycine bepalingen, aangezien dit mengsels van stoffen zijn.
De waarde van gentamicine kunt u op als volgt corrigeren:
Bepaal de concentratie van gentamicine van het controleserum met uw methode. Stel dat deze gevonden waarde 5,0 mg/l is.
De theoretische waarde (gespikete) is 5,25 mg/l.
Stel dat de bepaalde waarde van de test 3,0 mg/l is.
U moet dan de gevonden waarden van uw testen corrigeren met 5,25/5 (=1,05).
De waarde die u moet doorgeven is dan 3,0 *1,05 = 3,15 mg/l. 

U heeft een andere vraag?

Mail uw vraag naar info@kkgt.nl

Back to Top